:: ADVOKATENKANTOOR DWARKA PANDAY ::
Home Contact
introductie rechtsgebieden tarieven algemeneVoorwaarden

Tarieven

Advocatenkantoor Dwarka Panday behandelt zaken zowel op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand als op basis van een uurtarief of een nader over een te komen eenmalig bedrag.

Gefinancierde rechtsbijstand


De overheid financiert onder voorwaarden de (advocaats-) kosten voor particulieren die on- en minvermogend zijn. Een ander woord voor gefinancierde rechtsbijstand, is ‘toevoeging’. Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging, dan moet u rekening houden met een eigen bijdrage. Meer informatie over de voorwaarden voor de toevoeging, is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

In overleg met u bekijkt Advocatenkantoor Dwarka Panday of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als u in aanmerking komt, dan vraagt Advocatenkantoor Dwarka Panday, bij de Raad voor Rechtsbijstand, een toevoeging voor u aan.

Het honorarium en kantoorkosten


Werkzaamheden kunnen door Advocatenkantoor Dwarka Panday worden verricht op basis van een nader met u over een te komen uurtarief of een eenmalig bedrag. De keus is aan u. De tijd besteed aan uw zaak, wordt bijgehouden op een tijdschrijflijst.

Kiest u voor het uurtarief dan is het voordeel dat u ten aanzien van het honorarium, niet meer betaalt dan voor de tijd die er aan de werkzaamheden is verricht. Het nadeel is, dat u op voorhand niet zeker weet hoe hoog de advocaatskosten uiteindelijk zullen zijn. Kiest u voor het uurtarief, dan wordt er steeds gewerkt met voorschotten voor 5 uren.

Kiest u echter voor een eenmalig bedrag (fixed fee) dan is het voordeel dat u weet dat het honorarium niet verder kan oplopen, dan het bedrag dat met u is afgesproken. Het nadeel is, dat behandeling van de zaak minder tijd in beslag kan nemen, waardoor u meer betaalt dan wanneer u voor het uurtarief had gekozen.

Advocatenkantoor Dwarka Panday brengt kantoorkosten in rekening. De kantoorkosten bedragen een vast percentage van het honorarium. Over zowel het honorarium als de kantoorkosten, wordt altijd BTW gerekend.

Opdrachtbevestiging

Advocatenkantoor Dwarka Panday zal een door u verstrekte opdracht en de betalingsvoorwaarden vastleggen in een opdrachtbevestiging.

 
:: ADVOKATENKANTOOR DWARKA PANDAY ::
Copyright: 2013 I webdesign: www.webdrukdesign.nl